Handelsbetingelser

Betingelser for brug af Liftt’s ydelser og services.

1.
Gældende vilkår for Liftt’s services.
Services via internet og App, leveres af Liftt, Fjelhammervej 15, 2610 Rødovre, CVR:
39416298, Pnr: 1023441892
Liftts Appbaserede services er underlagt Google Play og reglerne i AppStore. Hvor Google er nævnt, menes der også Apple. Hvor der nævnes Google Play, menes også App-store. Din brug af tjenesterne, nævnes også som ”indhold”, og er underlagt disse vilkår Du skal acceptere følgende vilkår for at kunne bruge Liftt’s apps. Læs dem grundigt. Hvis du ikke forstår vilkårene, eller hvis du ikke accepterer dele af dem, bør du ikke bruge Liftt’s apps.
Nogle produkter og funktioner er ikke tilgængelige i alle udgaver af Liftt’s apps, da disse er tilpasset den enkelte brugertype. Du kan i et begrænset omfang få flere oplysninger i hjælpefunktionen i appen, via hjemmesiden, errer i tvivlstilfælde via kontaktservicen fra www.liftt.dk.

2.
Salg I Liftt’s apps.
Direkte salg, agentursalg og appsalg. Når du køber “indhold” i Liftt, køber du det enten:
(a) af udbyderen af Indholdet (“udbyderen”), hvor Liftt optræder som agent for
Udbyderen (“agentursalg”), eller
(b) hvis det drejer sig om særligt, klarlagte, og utvetydigt beskrevne ydelser, af Liftt’s apps (“appsalg”).
Hver gang du køber Indhold, indgår du en separat salgskontrakt:
(c) på baggrund af Vilkårene (hvis de er relevante) med den individuelle fysiske serviceleverandør, dennes arbejdsgiver, eller anden, for Liftt ekstern person, eller samarbejdspartner, hvad enten denne er fysisk eller juridisk (ved Direkte Salg),
(d) på baggrund af Vilkårene (hvis de er relevante) med Udbyderen af det Indhold, du har købt (ved Agentursalg) eller
(e) med Udbyderen af det Indhold, du har købt (ved Appsalg).
Den separate salgskontrakt i (d) eller (e) ovenfor (hvis de er relevante) gælder som tillæg til din kontrakt med Google Inc. om brug af tjenesten (dvs. Servicevilkårene for Google Play).
Ved Agentursalg gælder udsagnet i Google Servicevilkår om, at Google Servicevilkår “ikke medfører rettigheder for begunstigede tredjeparter”, ikke for din brug af Tjenesten. Adgang til Indhold. Du må bruge Liftt og Liftt’s samarbejdspartneres apps til at gennemse, finde, se og/eller downloade Indhold til din mobil, computer eller anden understøttet enhed (“Enhed”). Tilgængeligheden af indhold varierer fra såvel geografisk, som fagligt område til område, kundesegment til kundesegment, og det er ikke sikkert, at alt Indhold er tilgængeligt for den enkelte bruger eller platform. Det er ikke alt Indhold, der kan deles. Noget af dette Indhold udbydes af Liftt, mens andet muligvis udbydes af tredjeparter, som ikke er fuldt associeret med Liftt. Liftt er ikke ansvarlig for Indhold, der er tilgængeligt via Liftt, og som stammer fra andre kilder end Liftt, og bifalder nødvendigvis ikke sådant indhold.

3.
For at benytte Liftt’s fragttjeneste har du ret men ikke pligt til at oplyse hvilken fragtgenstand du ønsker fragtet. Oplyses dette ikke, fragtes som minimum en mobiltelefon, der vejer mere end 50 g., da denne genstand er den mest transporterede, er den sat som standard. Fragter du mere end mobiltelefonen, vil dette som udgangspunkt være omfattet af standarden. Fragttjenesten kan ikke bruges udelukkende til persontransport og chaufføren har pligt til at afvise en tur hvor der ikke forefindes en fragtgenstand.

Aldersbegrænsninger: For at bruge Liftt skal du have en gyldig Google Play-konto, som er underlagt følgende aldersbegrænsninger: Du skal være fyldt 16 år for at kunne benytte kunderelaterede dele af Liftt’s appsortiment. For brug af yderligere produkter, er aldersgrænsen, som udgangspunkt 18 år. Der kan dog være andre krav, om f.eks. anciennitet eller lign, der udelukker personer der lever op til alderskravet, for at benytte tjenesterne. For at indgå en aftale om betaling, skal du være berettiget hertil, myndig, tegningsberettiget, eller på anden måde kunne indgå aftalen på lovlig vis. Ved godkendelse af disse vilkår, accepterer du samtidig at du kan opfylde ovennævnte forpligtelse, under strafansvar. Overtrædelse heraf kan medføre politianmeldelse. Manglende opfyldelse af betalingsforpligtelsen, medfører sanktioner der modsvarer reglerne i lovgivningen omkring inddrivelse, inkasso og manglende betaling. Du må ikke bruge tjenesterne, hvis du er blevet forment adgang, eller du på anden vis er blevet juridisk forhindret i at modtage eller bruge tjenesten eller enhver form for indhold i henhold til gældende lovgivning i det land, du bor i, eller hvor du bruger Liftt’s tjenester. Du må ikke bruge Appen i ond tro. Overtrædelse heraf, kan medføre opkrævning af et gebyr, svarende til 2 (to) x de såvel direkte, som indirekte omkostninger, der er forbundet hermed. Overtrædelser af denne art, kan medføre politianmeldelse. Du skal overholde alle yderligere aldersbegrænsninger, som måtte gælde for brug af specifikt Indhold eller funktioner i Liftt eller Liftt’s samarbejdspartners apps, med dertilhørende tjenester.

Når du skal bruge Tjenesten, skal du bruge en Enhed, der opfylder system- og kompatibilitetskravene for det pågældende Indhold, som til enhver tid kan ændres, en internetforbindelse og kompatibel software. Muligheden for at bruge Tjenesten og Tjenestens ydeevne kan blive påvirket af disse faktorer. Disse systemkrav er dit ansvar. Der kan forekomme adgangs- eller datagebyrer fra tredjeparter (som f.eks. din internetudbyder eller dit mobilselskab) i forbindelse med din brug. Du kan f.eks. blive pålagt disse gebyrer, hvis du bruger tjenester fra Google Play på eller via tjenester eller enheder fra tredjepart. Du er ansvarlig for alle disse gebyrer.

Det kan være nødvendigt for brugen af Liftt’s apps og tjenester og for at få adgang til eller downloade indhold at installere opdateringer til Liftt eller relateret software, som vi lancerer med jævne mellemrum. Indhold, der stammer fra Liftt og/eller disses samarbejdspartnere, kan til enhver tid kommunikere med servere for at søge efter tilgængelige opdateringer til indholdet og til funktionaliteten, f.eks. fejlrettelser, programrettelser, forbedrede funktioner, manglende plugins og nye versioner (samlet kaldet “Opdateringer”). Din brug af det indhold, du har installeret, kræver, at du har accepteret at modtage sådanne automatisk anmodede opdateringer. Hvis du ikke accepterer disse automatisk anmodede og modtagne opdateringer, skal du afinstallere
Liftt’s apps.

Du kan blive bedt om at angive oplysninger om dig selv, f.eks. navn, adresse og faktureringsoplysninger, for at få adgang til visse tjenester eller særligt indhold. De oplysninger, vi indsamler, herunder oplysninger, som er indhentet fra tredjeparter, deles mellem Liftt og dennes samarbejdspartnere. Liftt er forpligtet til at iagttage gældende lovgivning på området omkring persondata. De oplysninger, du giver, skal altid være nøjagtige, korrekte og opdaterede. Det kan være nødvendigt at videregive dine personlige oplysninger, f.eks. dit navn og din e-mailadresse, til Udbydere med det formål at behandle dine transaktioner og/eller levere Indhold til dig. Liftt har aftalt med udbyderne, at de bruger disse oplysninger i overensstemmelse med deres privatlivspolitikker.

Du skal holde dine brugeroplysninger hemmelige, og du må ikke dele dem med andre. Du må ikke hverken manuelt eller automatisk indsamle personlige oplysninger fra andre brugere af Liftt’s platforme eller fra brugere af andre Liftt- eller Liftt relaterede tjenester, herunder kontonavne.
Hvis Liftt deaktiverer adgangen til din konto i overensstemmelse med vilkårene (f.eks. hvis du overtræder vilkårene), kan du blive forhindret i at få adgang til Liftt’s services, dine kontooplysninger, dine filer eller andet indhold, der er gemt på din konto. Se afsnit nedenfor for at få flere oplysninger om dine rettigheder, hvis du ikke kan downloade indhold, før din konto deaktiveres.

Liftt kan modtage oplysninger om din enheds netværksforbindelser, operativsystemet og tredjepartsapps for at beskytte dig mod skadelig software fra tredjeparter og andre sikkerhedsproblemer. Liftt kan advare dig, hvis en app vurderes til at være usikker. Vi kan også fjerne eller blokere installationen af denne på din enhed, hvis den er kendt for at skade enheder, data eller brugere.

4.
Køb og betalinger
Gratis Indhold. Liftt kan give dig tilladelse til at downloade, se eller bruge indhold gratis. Vilkår og betingelser, som gælder for købt indhold, gælder også for gratis indhold, undtagen i forbindelse med betalingsrelaterede bestemmelser (f.eks. gælder vilkårenes bestemmelser om refusion ikke for gratis Indhold). Liftt kan indføre begrænsninger på din adgang og brug af gratis indhold.

Din kontrakt for køb og brug af Indhold gælder, når du modtager en besked i Appen, på din telefon eller e-mail fra sælger, som bekræfter dit køb af dette Indhold, og kontrakten træder i kraft, så snart ordren er placeret, eller købet er gennemført, i form af bekræftet bestilling, da købet hermed anses for påbegyndt leveret.
Hvis en service, der er omfattet af ovennævnte begreb, for kontrakt slettes, eller hvis du sletter servicen, kan du blive debiteret for afventende køb, som du har foretaget med betalingsmetoden.
Andre betalingsmetoder: Liftt kan give dig mulighed for at betale med andre metoder end din tidligere valgte, for at gøre det nemmere at købe indhold. Du skal overholde alle relevante vilkår og betingelser eller juridiske aftaler, som regulerer din brug af en given betalingsmetode, uanset om de er indgået med Liftt eller en tredjepart. Liftt kan tilføje eller fjerne betalingsmetoder efter eget skøn og uden varsel. I forbindelse med bestilling af turen er Liftt berettiget til at anmode betalingsformidler om at kontrollere og/eller forudreservere et beløb af en passende størrelse, på betalings- eller kreditkortet. Efter endt levering, belastet kortet med udgiften til servicen, og et eventuelt overreserveret beløb, bliver afmeldt hos betalingsformidleren, med det samme. Når købet er gennemført, kan betalingsbehandleren debitere beløbet for det bestilte indhold på dit kreditkort eller anden betalingsform, som du har angivet, sammen med eventuelle yderligere beløb som f.eks. afgifter. Du har eneansvar for alle beløb, der betales i forbindelse med dine køb. Såfremt betalingen ikke gennemføres, må Liftt tage alle lovlige midler i brug, med henblik på at inddrive fordringen, herunder at øge det skyldige beløb, med satserne der er beskrevet i prislisten og/eller gældende lovgivning.
Når vi skal fastslå, om du er berettiget til at få faktureret køb af indhold via en mobilenhed på din mobilnetværksudbyders konto, sender vi identifikationsoplysninger om din enhed, dit abonnement-id og SIM-kortserienummer til din netværksudbyder, når du opretter en Google Play-konto på en enhed. Du skal acceptere netværksudbyderens servicevilkår for at tillade dette. Netværksudbyderen kan sende os oplysninger om din faktureringsadresse for at hjælpe os med at oprette din Google Play-konto. Vi opbevarer og bruger disse oplysninger i overensstemmelse med Googles privatlivspolitikker.
Priser og tilgængelighed for alt indhold, der er synligt i Google Play, kan ændres når som helst, inden du klikker på den knap, der indikerer, at du vil købe indholdet.

Du er ansvarlig for alle afgifter og skal betale for indhold uden reduktion på grund af afgifterne. Hvis sælgeren af indhold er forpligtet til at opkræve eller betale afgifter, bliver du opkrævet disse afgifter. Med “afgifter” menes der alle afgifter, told eller afgifter (ud over indkomstskat) forbundet med salg af Indhold, herunder alle relaterede bøder og renter.

Overholdelse af skattelovgivningen.
Du skal overholde den til enhver tid gældende skattelovgivning, herunder indberetning og betaling af afgifter i forbindelse med brug af Google Play eller køb af Indhold via Google Play. Indberetning og betaling af sådanne gældende afgifter er dit ansvar.
Salg er bindende. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i Vilkårene eller Googles politikker om refusion, som vises i Tjenesten, er alle salg bindende, og returnering, erstatning og refusion er ikke tilladt. Hvis erstatning, returnering eller refusion tillades for en transaktion, kan denne tilbageføres, og du vil muligvis ikke længere have adgang til det Indhold, du erhvervede via transaktionen. Dine rettigheder angående tilbagetrækning, annullering og returnering af køb mod refusion er beskrevet i de yderligere vilkår, der er relevante for typen af indhold som vist nedenfor, samt i refusionspolitikkerne, der vises i tjenesten.

Forudbestillinger.
(a) Når du foretager en forudbestilling af et produkt eller en service, træder din kontrakt for købet og brugen af dette element i kraft, når produktet bliver tilgængeligt på din konto, og du debiteres ligeledes for købet på dette tidspunkt. Du kan annullere din forudbestilling frem til 2 timer før produktet/servicen bliver tilgængeligt for dig (hvis du vil annullere forudbestillingen, skal du slette ordren via samme medie, som du har lavet bestillingen i, alternativt via en af Liftt’s andre løsninger, der giver dig adgang til denne mulighed).
(b) Så snart produktet/servicen bliver tilgængeligt for dig, kan du ikke længere trække forudbestillingen tilbage eller annullere den. Dine rettigheder vedrørende annullering og returnering er fra dette tidspunkt de samme som for alle andre produkter, der købes via Google Play. Se vilkårene nedenfor for at få flere oplysninger.
(c) Vi bliver nødt til at annullere din forudbestilling, hvis salget af produktet ophører i Google Play, før det bliver tilgængeligt for dig. Vi forbeholder os endvidere retten til at annullere din ordre, hvis prisen ændres, før din ordre er afviklet, eller Liftt ikke kan levere på det pågældende tidspunkt. Hvis andre forhold gør sig gældende, uanset årsag

De til en hver tid gældende takster og gebyrer fremgår af firmaets hjemmeside(r) og kan ændres uden forudgående varsel.

Hvis du overtræder vilkårene og betingelserne, vil dine rettigheder i henhold til denne licens straks ophøre, og Google eller Liftt kan ophæve din adgang til tjenesten, Indholdet og/eller din Google-konto uden mulighed for refusion.
Ingen offentlig afspilning. Du må hverken helt eller delvist afspille Indholdet som en del af en offentlig optræden eller fremvisning, heller ikke selvom der ikke tages gebyr for det (medmindre en sådan brug ikke udgør en krænkelse af ophavsretten eller er i modstrid med andre gældende rettigheder, eller der er givet skriftlig godkendelse herom.)

Du må ikke sælge, leje, lease, viderefordele, udsende, transmittere, kommunikere, ændre, underlicensere eller overføre eller tildele noget Indhold eller dine rettigheder hertil til nogen tredjepart uden godkendelse. Det gælder også alle downloads af Indhold, som du måtte erhverve via Google Play. Brug af værktøjer eller funktioner, der leveres som en godkendt del af Google Play (f.eks. “Sociale anbefalinger”), udgør ikke en overtrædelse af denne bestemmelse, så længe du bruger værktøjet, som det er særligt tilladt, og kun på netop den måde, der er angivet og aktiveret af Google.

Du må ikke forsøge eller hjælpe, godkende eller opfordre andre til at omgå, deaktivere eller hindre de sikkerhedsfunktioner eller komponenter såsom software til administration af digitale rettigheder eller kryptering, der beskytter, slører eller på anden måde begrænser adgangen til Indhold eller Google Play. Hvis du overtræder sikkerhedsfunktionerne, kan du holdes civilretligt og strafferetligt ansvarlig.

Du må ikke fjerne vandmærker, mærkater eller andre juridiske eller ejendomsretlige markeringer i noget som helst Indhold, og du må ikke forsøge at ændre indhold, som du har erhvervet via Google Play, herunder alle modifikationer med henblik på at skjule eller ændre tegn på ejerskab af eller kilde til indholdet.
Du skal anvende apps fra Google Play i overensstemmelse med de til enhver tid gældende handels- og programpolitikker for Google Play. Den aktuelle version heraf kan findes på http://play.google.com/about/android-developer-policies.html

Når Indholdet er blevet tilgængeligt via din konto, bør du kontrollere Indholdet, så snart det med rimelighed er muligt, for at sikre, at det fungerer som beskrevet. Kontakt os, så snart det med rimelighed er muligt, hvis du finder fejl eller defekter.

Funktionerne Markér, Kopiér og Indsæt kan være tilgængelige for visse former for tekstbaseret Indhold, og du må bruge disse funktioner inden for de fastsatte rammer og kun til personlige, ikke-kommercielle formål.

Hvis du har flere Google-konti med forskellige brugernavne, kan du i nogle tilfælde overføre Indhold fra en konto til en anden, forudsat at du er indehaver af begge disse konti, og at Google har aktiveret en funktion i den pågældende tjeneste, som tillader sådanne overførsler.

Farlige aktiviteter. Ingen af Tjenesterne og intet af Indholdet er beregnet til brug i forbindelse med drift af atomkraftværker, respiratorer, nødkommunikation, flynavigation eller kommunikationssystemer, flyveledelsessystemer, religionsrelaterede eller andre lignende aktiviteter, hvor eventuelt svigt af tjeneste(n/erne) eller indholdet kan føre til dødsfald, personskade eller omfattende materiel eller miljømæssig skade.

Hvis Vilkårene ændres af Google, kan du blive bedt om at acceptere de nye vilkår, inden du køber Indhold næste gang. Når du har accepteret de nye vilkår, gælder de for brug af alt Indhold (herunder Indhold, du tidligere har købt) og alle efterfølgende køb, indtil vi informerer dig om yderligere ændringer.
Liftt kan ændre vilkårene, uden varsel. Ved brug af tjenesten accepterer du samtidig de til enhver tid gældende vilkår.

Ifølge loven har du en automatisk lovbestemt ret til at fortryde aftaler om køb af digitalt indhold, som omfatter indkøb af Indhold i Google Play (med undtagelse af køb af enkelte aviser eller magasiner i Bladkiosk). Når du foretager et køb af Indhold i Google Play, accepterer du dog, at Indholdet gøres tilgængeligt for dig med det samme, og du anerkender, at du derfor giver afkald på din automatiske, lovbestemte fortrydelsesret.